Kuntapäättäjiltä vaaditaan nyt laajojen talouskysymysten ymmärtämistä, sitoutumista luottamustehtävän hoitamiseen, kykyä sekä rohkeutta tehdä vaikeitakin päätöksiä.

Menestyvä elinkeinoelämä turvaa työpaikat ja on samalla tärkeä osa kunnan tervettä taloutta. Viihtyisät pientaloalueet ja keskustan kattavat palvelut muodostavat toimivan kaupungin ja turvaavat verotulojen kehityksen. Palveluissa tulee ottaa huomioon jokaisen kuntalaisen toiveita valita omaan elämäntilanteeseensa sopivat vaihtoehdot.

Keravaa tulee kehittää osana maamme metropolialuetta yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Yksi tärkeä vaaliteemani on omakotiasuminen, lapset ja nuoret sekä yrittäjyyden tukeminen. Olen Savion Vanhempainyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Ajatuksia omakotiasumisesta
 • Taattava riittävä omakotitonttivaranto sekä rajoitettava  pienten vuokra-asuntojen  rakentamista.
 • Mahdollisettava selkeästi kahden sukupolven asuntojen rakentaminen (pientalo). Siten Keravalla pitää saada yli 400 tonttia, jonne voidaan rakentaa pientaloja niitä tarvitseville.
 • Varmistettava niin sanottu ”rämeselvityksessä” olevien tonttien käyttäminen omakotiasumiseen Keravan  selvityksen mukaisesti.
 • Mahdollistettava uudenlaisen laadukkaan puutalorakentamisen mahdollisuuksia (puukerrostalot asuntomessualueelle ja Paasikiven Nuorisosäätiön alueelle), Ahjon alueelle, sekä estettävä segregaation, eli eriytymisen lisääntyminen (Jaakkola ja Ahjo).
 • Saatava järkevä sekä kaupunginomainen rakentaminen sekä riittävä asuntotuotanto riittävän isokokoisten asuntojen tuottamiseen.
Ajatuksia liikkumisesta

Koronarajoitukset, jotka ovat mitoitettu Keravalla HUS-alueiden mukaan sekä Tuusulassa,  KEUSOTE-alueiden mukaan ovat olleet liian tiukkoja. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on noudatettu periaatteita, että paikalliset liikunta ym. -seurat vastaavat terveysturvallisesta suorittamisesta kentällä ja ovat vastuussa turvallisesta tekemisestä.

Nuorten ”Drop-Out ilmiöt” ovat valitettavasti lisääntyneet turhista rajoitteista, joilla ei ole oikeaa mitattavuutta. Faktana voi pitää esimerkiksi Olympiakomitean raporttia: ”turvallinen liikunta”. Viimeistään nyt tulee saada rajoitteet oikealle tasolle ja pelit, sekä ulkoliikunta käyntiin.

 • Kunnan tulee huomioida, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus liikkua riittävästi.
 • Kunnan liikuntastrategiassa tulee huomioida myös lapset, nuoret, ja kaikki erityyppiset liikkuvat ryhmät.
 • Huomioitava Kalevan tekonurmen jatkuva käyttö ympärivuotisesti (kuukaudessan n. 3200 eri-ikäistä liikkujaa  kaikista lähialueen seuroista. Kerava ei voi laskuttaa kuluja täysimääräisesti pelaajilta sekä eri ikäluokilta (kulut voivat nousta jopa 30 €/kk per pelaaja, joka ei ole yhdenvertaista muiden harrastusten kanssa).
 • Huomioitava riittävä liikuntapaikkarakentaminen Keravan kaupungin liikuntastrategiassa.
 • Varmistettava Keinukallion laadukas rakentaminen, sekä riittävä monitoimihallikokonaisuus koko lähialueen palvelemiseksi, Kerava, Sipoo , Vantaa ja Tuusula.
 • UEFA STROI vaikuttavuusmittaus kuvaa kuinka vaikuttavaa urheilu ja liikunta on suomalaisessa kunnassa (Kerava lähdössä mukaan, kun Keravan Pallo ehtii paneutua asiaan tarkemmin).
Ajatuksia turvallisuudesta
 • Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
 • Huikkakujan, Anttilan alueen ja ympäristön tehokkaampi valvonta (poliisin liikkuminen alueella).
 • Jaakkolan alueen turvallisuuden lisääminen (huumekämppien siivoaminen, sekä valaistuksen lisääminen).
 • Nuorille saatava riittävästi tapaamis- ja oleskelumahdollisuuksia (esimerkiksi Kilta ja Kaleva, jossa on Kenga ja nuorisotyö liikkuu nuorten parissa ja toimii neuvottelukumppanina, että tukena).
 • Emme tarvitse 90-luvun surullisia esimerkkejä puukotuksista Keravan keskustassa palaaviksi!
 • Koronan varjoissa saadaan maistaa menneitä aikoja 90-luvulta, jos ei oteta koppia nuorista ja estetä koulupudokkaita, ja urheilussa kokonaisia ikäluokkia.
 • Aseman seudun järkevä kehittäminen koko alueen veturina. Asemanseudun ”kolmen tornin” mallin järkevä  suunnittelu (kaupunkisuunnittelu on tulossa, jossa suunnitellaan koko keskustan kehittäminen aiempaa vaikuttavammin).
Ajatuksia yrittäjyydestä
 • Mahdollistettava riittävä tonttitarjonta kaavoittamalla tehokkaasti yritystontteja (Keravan Portti, vanhan Lahdentien alueet ja Yli-Kerava Lahdenväylä varsi).
 • Keravan elintarvikeklusteri, jossa on mahdollista saada logistiikkaklusteriin lisää yrityksiä keravalle, sekä uutta kiertotaloutta, jos alueella on vain riittävästi tonttivarantoa.
 • Yhden luukun periaatteen vahvistaminen.
 • Yrittäien aamukahvit taas käyntiin, kun korona-aika on ohi.
 • Kunnan selkeä mahdollisuus tukea paikallista yrittäjyyttä (oikea kilpailutus).
Ajatuksia kunnan taloudesta
 • Tuleva Sote uudistus tuo kunnalle 2-3 miljoonaa €/vuosi lisäkustannuksia, joita tulee kattaa verotuotoilla sekä riittävällä väestönkasvulla, että yritysten lisääminen Keravalle.
 • Kerava tulee pitää houkuttelevana kotipesänä, jossa on hyvä vero-aste, riittävä koulutusmahdollisuudet, lasten liikunta, sekä harrastusmahdollisuudet on riittävät.
 • Lähiliikuntapaikat sekä päivähoito on järkevästi hoidettu.
 • Seniorikansalasten tulee saada arvokas, sekä laadukas terveydenhoito, sekä mahdollisuus asua kotonaan ja tarvittaessa senioritaloissa.
Ajatuksia saatavuudesta
 • Kerava on ”pendelöintialuetta” Uudellemaalle ja tuleva ruuhkamaksu lisää kuluja, eikä anna etua Keravalaisille.
 • Liikuntayhteys pyörillä etelään sekä suoraa pohjoiseen, tulee saada riittävälle ja turvalliselle tasolle, jotta työmatkaliikenne onnistuu vaivatta.

Pidetään Kerava turvallisena, mukavana paikkana asua, olla, elää ja yrittää!

Äänestä Keravaa!