Tulevilta kuntapäättäjiltä vaaditaan nyt laajojen talouskysymysten ymmärtämistä, sitoutumista luottamustehtävänsä hoitamiseen, sekä kykyä ja rohkeutta tehdä vaikeitakin päätöksiä tarvittaessa.

Menestyvä elinkeinoelämä turvaa työpaikat ja on samalla tärkeä osa kunnan tervettä taloutta. Viihtyisät pientaloalueet ja keskustan kattavat palvelut, muodostavat toimivan kaupungin ja turvaavat verotulojen kehityksen.

Palveluissa tulee ottaa huomioon jokaisen kuntalaisen toiveita, ja valita omaan elämäntilanteeseen sopivat vaihtoehdot. Keravaa tulee kehittää osana maamme metropolialuetta yhteistyössä muiden kuntien kanssa.